حضور ریاست سازمان و اعضای محترم کمیسیون تشکلهای مهندسی

 حضور ریاست سازمان و اعضای محترم کمیسیون تشکلهای مهندسی

نشست مشترک کمیسیون تشکلهای صنفی، حرفه ای و مهندسی با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با اعضای هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان صبح روز شنبه 25 آبان ماه در محل این انجمن برگزار شد.

درابتدای جلسه مهندس سعیدیان رئیس کمیسیون انجمنها و تشکلها، آمادگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را برای ارتباط بیشتر وهمکاری با تشکلهای مختلف حرفه ای مهندسین به منظور پیشبرد اهداف سازمان نظام مهندسی بر اساس بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برشمرد وخواستار برنامه ریزی بهتر در سازمان برای مشارکت هرچه بیشتر مهندسین طراح در فرآیند ساخت وساز شد.

در ادامه جلسه آقای مهندس فرنیا از اعضای کمیسیون و همچنین عضو هیات مدیره انجمن ضمن اشاره به قانون نظام مهندسی بیان داشت: یکی ازاجزای تشکیل سازمانهای نظام مهندسی، انجمنها وتشکلهای صنفی بوده لذا سازمان راهی بجز ارتباط مستمر با انجمنها ندارد واین مهم امکان پذیر نخواهد شد مگربا ارتباط مداوم وبرگزاری جلسات مشترک انجمنها با کمیسیون تشکلهای سازمان.

همچنین مهندس سهیل نخائی عضو هیات مدیره انجمن طراحان نیز در این جلسه نسبت به معرفی خدمات وامکانات انجمن پرداخت وافزود: متاسفانه بین خود انجمنها وصنوف نیز هماهنگی لازم وجود نداشته وبعضی از کارها همپوشانی میشود.

در پایان این نشست آقای مهندس طاهری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، نسبت به همکاری مؤثر بین انجمن ها و سازمان نظام مهندسی آنچنان که مدنظر قانونگذار بوده ابراز امیدواری نمود و افزود اگر تمام ظرفیت های قانون در تصمیمات هیأت مدیره مد نظر قرار گیرد مطمئناً شاهد افزایش کیفیت ساخت و سازهای شهری و همچنین بهبود وضعیت معیشت مهندسان خواهیم بود.

منبع: نظام مهندسی

محسن صالحی

0 Reviews

Write a Review

Related post

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *